event08.jpg

Med livet som insats

En upprörande retreat där den pulserande livsenergin står i centrum. Där livets olika uttrycksformer bejakas istället för att begränsas. Där andning, rörelse och förmåga till njutning blir språngbräda till ett rikare liv.

Kursledare åter i samskapande efter 25 år:
Johan Ekenberg, Berit Hague och Bo Wahlström

Den pulserande, flödande och vitaliserande livsenergin bär vi med oss så länge vi lever. Var den kommer ifrån handlar om tro och livsåskådning. Men hur den rör sig, vad som bygger upp den och hur den öppnar kropp och psyke, är en kunskap som vi tillägnar oss genom egenupplevd erfarenhet. Livet självt uttrycker sig genom andning, rörelse och sensualitet. Att begränsa livets uttryck är SYND i ordets rätta bemärkelse.

Johan Ekenberg firar nu 30 år som kursledare i personlig utveckling och var först i Sverige med att erbjuda Tantra-kurser. Verksam även som TV-programledare för Sexinspektörerna och i P4’s radioprogram om relationer. Johan är författare till böckerna ”Kroppsläsning” och ”Sex en motorväg till Gud”. Han driver sedan några år kursgården Humlebäck i Värmland.

Berit Hague har jobbat som coach i 30 år och erbjudit sessioner för individer, par och grupper. Hon har skaffat sig en bred kunskap och erfarenhetsbas som ledare genom sin lärarutbildning i Fri dans - De 5 rytmerna - med Gabrielle Roth i USA 2004-2005, genom att bli Diplomerad Andningspedagog och arbeta som lärare vid Wäxthusets Andningspedagog-utbildning 1992-1998, genom utbildning i Kundalini Yoga med Thomas Frankell och att även gå lärarträning i Soul Body Fusion med Jonette Crowley.

Bo Wahlström är en av Sveriges allra första andningspedagoger med över fyrtio års erfarenhet av personlig utveckling. Som medskapare av Andningspedagog-utbildningen 1986 och International Breathwork Foundation 1994 har han tillägnat sig en bred och djup erfarenhet inom andningspedagogik. Detta har även gjort honom uppskattad som föreläsare, kursledare och gästlärare i många andra länder.

Pris 7.500 kronor (inkl moms) för kurs, mat och boende i två- eller flerbäddsrum.