20 maj 2018

Integritetspolicy Johan Ekenberg AB

Vi värnar om din integritet. Vårt mål är att du ska känna dig trygg när du är på kurs eller ett evenemang och lämnar ifrån dig personuppgifter till oss. I vår roll som personuppgiftsansvarig ser vi därför till att tillämplig lagstiftning om skydd för dina uppgifter följs. Du kan också när som helst vända dig till oss för att använda dig av dina rättigheter.

Så här använder vi dina uppgifter

Vi använder dina personuppgifter för att administrera och bereda kurs eller evenemang så att det ska bli så bra som möjligt för alla deltagare. Vi använder din kontaktinformation för att ge dig information om kommande kurser och evenemang.

Exempel på uppgifter vi hanterar

Uppgifter som vi hanterar är framförallt namn, epost och telefon, ICE-kontakt, specialdiet och ankomst samt samåkningsinformation.

Dessa har tillgång till dina uppgifter

Dina uppgifter hanteras endast av personal på Johan Ekenberg AB och vi delar inte dina uppgifter med någon annan part

Dina rättigheter

Du har rätt att när som helst (kostnadsfritt en gång om året) begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. Skicka din begäran om registerutdrag, information eller rättning av felaktiga uppgifter till: Johan Ekenberg AB. Informationen kommer att sändas till din folkbokföringsadress.

Om dina uppgifter hos oss är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade. Vi kan inte radera uppgifter då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler. Vi kan heller inte radera uppgifter när det finns legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss använda uppgifterna för marknadsföringsändamål. Du har även rätt klaga till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.

Johan Ekenberg AB
Sund 24, 686 96 Östra Ämtervik
Tel: 0706340234
johan@johanekenberg.se