kursbild01.jpg

Kursledarkurs

Utveckla ett ledarskap som fokuserar på att hjälpa människor att växa och bidra utifrån sin egen potential. Du har nytta av kursen oavsett om du är ledare i yrkeslivet eller vill bli en bättre ledare över ditt eget liv.

Kursen har både teoretiska och praktiska moment och innehåller bland annat grupputveckling enligt Firo-modellen, konflikthantering samt det positiva, inspirerande och hållbara ledarskapet.

Se kursdatum för Kursledarkursen

MER OM KURSLEDARKURSEN

”Jag har väglett tusentals människor under 30 år och har en mängd tankar och idéer om hur du kan hjälpa människor att växa och bidra.”

Under kursen får du alla trix och funderingar, höra om dråpligheter och hur man vänder en illvilligt sinnad grupp till stordåd. Tanken är att du ska ha nytta av kursen oavsett om du är ledare i yrkeslivet, jobbar med personlig utveckling i grupp eller är intresserad av grupputveckling.

Frågor och ämnen som belyses på kursen är bland annat: 

  • Hur ser man vad en grupp är redo för?

  • Firo-modellen för grupputveckling

  • Vad göra med fientliga deltagare eller sådana som alla andra verkar tycka illa om…. svarta hål, 7 plus minus 2!

  • Förhandling eller blottläggning?

  • När är det bäst att lämna över ledarskapet till någon annan?

  • Hur får man andra att växa?

Alla kurser är väldigt olika och skapas i kontakten med deltagarna. De flesta som kommer på den här kursen har gått någon av mina andra kurser och vi kommer att göra praktiska övningar av typen frigörande andning, för att illustrera och visa hur man leder ett sådant pass. Min önskan är att tillgodose allas behov och få alla att vilja bli livgivande ledare.

”När du är i kontakt med ditt existentiella centrum, och har ett inre välbefinnande så kan du också bidra mer till de sammanhang du befinner dig i.”

Kursledarkursen är en del i min kursserie med fokus på ett mer kärleksfullt och hållbart ledarskap. Jag håller även en kroppsläsningskurs samt är medskapare tillsammans med Mia Lehndal på coachutbildningen Modigt ledarskap som också hålls på Humlebäcks kursgård.

Kursledarkursen pågår fredag kväll till söndag eftermiddag. Pris 3.800 kronor (inkl moms) för kurs, mat och boende i två- eller flerbäddsrum.