johan300x300_01.jpg

Mina livsprinciper

Både i mitt privatliv och yrkesliv har jag några principer som jag lever och lär utifrån. Ett förhållningssätt till livet:

  1. meningen med livet är utveckling - allt som händer är till för vårt eget växande

  2. när människor möts uppstår kärlek - känner du inte kärlek har ni inte mötts

  3. människor kommunicerar alltid sina behov – lär dig läsa det outtalade

Min livsvision

Min livsvision är att genom mitt eget exempel inspirera andra att leva levande liv.

Jag har främst ett politiskt mål med mitt jobb. Jag vill leva i en värld som fungerar bättre! Vi befinner oss i början på något vi kan kalla för människans medvetande revolution. 

Medvetanderevolutionen handlar ytterst om två saker:

  • att upptäcka att livet utanför våra ögon bara är en spegelbild av hur mycket kärlek vi lyckats hitta under våra malande tankar

  • att medvetet, med inre bilder skapa ett liv där vi tjänar och servar planeten och varandra.

Kampen och rädslan minskar när vi slutar tro att livet är ett lotteri. Låt oss ta ansvar för planeten genom att hitta in till sällheten och tidlösheten!

Jag vill visa att när människor som får sina behov tillgodosedda, bidrar de till världen med större glädje och autenticitet. Kursgården Humlebäck blir en levande verkstad för glada människor i utveckling.

Vår livsuppgift är att ta hand om planeten och dess innevånare genom att leva liv där vi utvecklas och njuter av att ge vårt bästa dagligen.

Brygga.JPG
DSCPDC_0002_BURST20181011122916598_COVER-EFFECTS.jpg

Tantra, sexualitet och nakenhet

Sen 30 år har jag jobbat med tantrakurser. Det tantriska förhållningssättet blir mer och mer vanligt och allt fler håller kurser i tantra. Många tror att tantra är lika med sex, men det är helt fel.

Tantra är ett hjälpmedel att hitta kärlek och mening i det innevarande ögonblicket, och ett sätt att förhålla sig till livets alla aspekter, vilket inkluderar sexualitet. Tantra är ett sanskritord och är sammansatt av orden tanati och trayoti vilket betyder ungefär uppleva och utvidga.

Mina kurser inom tantra och personlig utveckling handlar inte om att ha sex med andra deltagare men jag berättar hur sex kan bli en hävstång till vårt inre, vårt existentiella centrum, om du lär dig att slappna av och sluta prestera.

Kurserna handlar inte heller om att vara naken. Målet är att hitta in till kärleken innanför ditt skal. Är du rädd för nakenhet och beröring kan kurserna förstås vara ett steg i rätt riktning för att bli av med onödiga rädslor.

Jag hävdar att den sexualitet vi pratar om offentligt är ytlig och omogen. Jag vill istället sprida budskapet om en sexualitet som är en väg till existentiellt uppvaknande. Det här är för dig som vill vakna upp till storheten vad livet är och att sex kan vara livets vackraste väg till kärlek, hälsa och andlighet. Den största gåvan för äkta relationer är vår egen autenticitet.

DSC_0592.jpg

”Vi är här för att ge av vår unika storhet till livet och njuta under resans gång.
Att öppna upp för kärleken inom oss och för att möta andra i den kontakten.

Mina kurser har fokus på att inre välbefinnande ger en direkt spegling i den yttre verkligheten.
Så att vi kan bidra mer till de sammanhang vi befinner oss i.”