Köpvillkor - tantrakurs hos Johan Ekenberg

KURSÖVERENSKOMMELSER

För trivsel och trygghet på kursen behöver vi vara överens om några grundläggande spelregler.

Kursdeltagande

 • Jag ansvarar själv för vad jag får ut av kursen och är införstådd med att kursen inte kan ersätta eller betraktas som terapi.

 • Jag anser mig vuxen nog att själv ansvara för att säga nej till de övningar som jag eventuellt väljer att avstå ifrån.

 • Jag kommer att informera kursledningen före kursstart om jag är nyopererad eller har haft någon allvarlig fysisk eller psykisk sjukdom.

 • När jag är på kursgården ansvarar jag också för att läsa igenom allmän info om trivsel och säkerhet som finns på gården.

Alkohol, droger och våld

 • Jag kommer inte att använda alkohol eller droger under kursen och min vistelse på kursgården.

 • Jag kommer inte bruka våld mot mig själv eller någon annan under kursen och min vistelse på kursgården.

Integritet

 • Jag förstår att jag har absolut tystnadsplikt vad gäller andra deltagares privata information.

 • Jag kommer inte att bjuda in utomstående personer till kursgården.

 • Jag förstår att om någon deltagare säger nej till mitt närmande så kommer jag att lämna hen ifred.

 • Jag förstår att kursen inte handlar om att ha sex med andra deltagare.  Om jag har det är det mitt eget beslut och i enlighet med samtyckeslagen.  Jag kommer då att informera vederbörande om mina eventuella könssjukdomar.

Mediapolicy

 • Jag kommer inte att filma, ta bilder eller spela in ljudband under kursövningar utan att stämma av med och få godkännande av kursledning och deltagare först.

 • Om jag vill publicera foto, film och i ljudinspelningar som jag tar utanför kursövningar inhämtar jag godkännande från medverkande personer först.

Om kursledningen bedömer att jag inte följer dessa regler så förstår jag att jag måste åka hem. Jag får då inte tillbaka några pengar. Väljer jag själv att åka hem så är mina kurspengar förbrukade.

AVBOKNING

 • Hälften av avgiften räknas som anmälningsavgift (benämns kost och logi) och täcker kursgårdens kostnader för ditt deltagande och betalas inte tillbaka.

 • Meddelar du tidigare än 14 dagar före kursstart att du inte kan komma kan du flytta fram ditt deltagande till en likvärdig kurs, i mån av plats, inom ett år från anmälningsdatum.

 • Fram till 72 timmar före kursstart kan du som betalat in hela avgiften få tillbaka kursdelen (hela avgiften minus anmälningsavgift/kost och logi) om du skickar en kreditfaktura.